Bli medlem

Den som önskar bli medlem i Svenska Vitterhetssamfundet betalar in årsavgiften på bankgiro 5590-5251 (för utlandsbetalningar: Handelsbanken IBAN: SE56 6000 0000 0001 1787 1508, SWIFT/BIC: HANDSESS). Glöm inte att uppge namn och adress. Avgifterna är differentierade: 300 kronor för medlem bosatt i Sverige (privatperson eller institution), 200 kronor för studerande och doktorander och 400 SEK för medlemmar bosatta utanför Sveriges gränser (p.g.a. det högre portot). Det är också möjligt att bli ständig medlem, för 3 000 kronor.

För årsavgiften erhåller medlemmarna årets utgivning i serierna Svenska författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet och Svenska författare. Ny serie, i regel två böcker om året, Meddelanden och ett tryck av föregående års föredrag vid årsmötet. Vår utgivning, även tidigare editioner som hålls på lager, kan av medlemmarna köpas till F-pris. Våra utgåvor finns dessutom fritt tillgängliga i Litteraturbanken.

Svenska Vitterhetssamfundet tillämpar hantering av personuppgifter i enlighet med den nya och skärpta dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018.

De personuppgifter vi samlar in är endast sådana som du själv ger oss när du anmäler dig som medlem, det vill säga ditt namn och din adress. Dessa uppgifter använder vi endast för medlemsutskick och vid behov påminnelser om att betala medlemsavgiften. Vi delar inga uppgifter om dig med någon annan – vare sig det är företag eller individer. Om du avslutar ditt medlemskap raderar vi dina uppgifter från vårt register.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i registret, och om du inte vill att vi har din adress i registret så kan vi komma överens om att du hämtar material som vi skickar ut till medlemmar på vårt kontor på Mariatorget 1C i Stockholm.

Kontakta oss gärna om du har frågor, eller om du vill veta exakt vilken information om dig som vi har i våra register. Maila i så fall till vitterhet@gmail.com