Bli medlem

Den som önskar bli medlem i Svenska Vitterhetssamfundet betalar in årsavgiften på bankgiro 5590-5251 (för utlandsbetalningar: Handelsbanken IBAN: SE56 6000 0000 0001 1787 1508, SWIFT/BIC: HANDSESS). Glöm inte att uppge namn och adress. Avgifterna är differentierade: 300 kronor för medlem bosatt i Sverige (privatperson eller institution), 200 kronor för studerande och doktorander och 400 SEK för medlemmar bosatta utanför Sveriges gränser (p.g.a. det högre portot). Det är också möjligt att bli ständig medlem, för 3 000 kronor.

För årsavgiften erhåller medlemmarna årets utgivning i serierna Svenska författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet och Svenska författare. Ny serie, i regel två böcker om året, Meddelanden och ett tryck av föregående års föredrag vid årsmötet. Vår utgivning, även tidigare editioner som hålls på lager, kan av medlemmarna köpas till F-pris. Våra utgåvor finns dessutom fritt tillgängliga i Litteraturbanken.