Köp våra böcker

Medlemmar av Svenska Vitterhetssamfundet kan köpa de utgåvor som finns i lager. Information om utgåvorna ges i en katalog och prislista. Några (delvis) utgångna utgåvor går att köpa som print-on-demand/behovstryck, via bokhandeln. Det gäller Bellman, Nordenflycht och Törneros. Även Runius och Then Swänska Argus finns som behovstryck, men kan också köpas från Vitterhetssamfundet.

Medlemmar kan beställa böcker via vitterhet@gmail.com. Porto tillkommer, men det är också möjligt att hämta bokpaket på adressen Mariatorget 1C, efter överenskommelse.

Icke medlemmar kan beställa böcker via bokhandeln (alla våra böcker ligger i en gemensam databas för de flesta bokhandlar).