Länkar

Litteraturbanken.
http://litteraturbanken.se
– Digitalt publiceringsställe för Svenska Vitterhetssamfundets utgåvor.

Nordiska utgivningsprojekt

Grundtvigs Værker.
http://www.grundtvigsværker.dk/

Henrik Ibsens skrifter.
http://www.ibsen.uio.no/

Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk
http://www.strind.su.se

Søren Kierkegaards skrifter.
http://www.sks.dk/forside/indhold.asp

Zacharias Topelius skrifter.
http://www.topelius.fi/

Sammanslutningar
Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer (NNE).
http://www.nnedit.org

Svenska Fornskriftsällskapet.
www.svenskafornskriftsällskapet.se

– Utger inhemska skrifter på svenska och latin från medeltiden och 1500–talet.

Lexikon
Oxfords grekiska lexikon (Liddell/Scott/Jones).
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
resolveform?redirect=true

Oxfords latinska lexikon (Lewis/Short).
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
resolveform?redirect=true&lang=Latin

Svenskt biografiskt handlexikon.
http://runeberg.org/sbh
– Hofbergs gamla men användbara lexikon utlagt av Projekt Runeberg.

Svenskt biografiskt lexikon.
https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Start.aspx

Ordbok
Svenska Akademiens ordbok (SAOB)
http://www.saob.se

bab.la Lexikon
http://sv.bab.la/lexikon

Andra textbaser i urval

Språkbanken.
http://spraakbanken.gu.se

– Bas för SAOB. Fornnordiska texter, Strindberg, press, Söderwalls Ordbok öfver Fornsvenska språket och ett antal andra databaser samt en konkordans över merparten.

Perseus Project.
http://www.perseus.edu
– En enorm bas med antika texter på grekiska och latin, kopplade till engelska översättningar. Sökbar på alla språken med grammatiska hjälpredskap.

Alex Catalogue of Electronic texts.
http://www.infomotions.com.alex
– Engelskspråkiga texter och viss filosofi.

Rossetti Archive.
www.rossettiarchive.org/
– Jerome McGanns hypermediautgåva av Dante Gabriel Rossettis författarskap vid University of Virginia

Europeana.
http://www.europeana.eu/portal/
– Konst, musik, filmer och böcker från europeiska gallerier, bibliotek, arkiv och museer