Länkar

Litteraturbanken.
http://litteraturbanken.se
– Digitalt publiceringsställe för Svenska Vitterhetssamfundets utgåvor

Nordiska utgivningsprojekt
Henrik Ibsens skrifter.
http://www.ibsen.uio.no/

Søren Kierkegaards skrifter.
http://www.sks.dk/forside/indhold.asp

Zacharias Topelius skrifter.
http://www.topelius.fi/

Sammanslutningar
Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer (NNE)
http://www.nnedit.org

Svenska Fornskriftsällskapet.
www.svenskafornskriftsällskapet.se

– Utger inhemska skrifter på svenska och latin från medeltiden och 1500–talet.

Lexikon
Oxfords grekiska lexikon (Liddell/Scott/Jones)
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
resolveform?redirect=true

Oxfords latinska lexikon (Lewis/Short)
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
resolveform?redirect=true&lang=Latin

Svenskt biografiskt handlexikon.
http://runeberg.org/sbh
– Hofbergs gamla men användbara lexikon utlagt av Projekt Runeberg.

Ordbok
Svenska Akademiens ordbok (SAOB)
http://www.saob.se

bab.la Lexikon
http://sv.bab.la/lexikon

Andra textbaser i urval

Språkbanken.
http://spraakbanken.gu.se

– Bas för SAOB. Fornnordiska texter, Strindberg, press, Söderwalls Ordbok öfver Fornsvenska språket och ett antal andra databaser samt en konkordans över merparten.

Perseus Project.
http://www.perseus.edu
– En enorm bas med antika texter på grekiska och latin, kopplade till engelska översättningar. Sökbar på alla språken med grammatiska hjälpredskap.

The Electronic Text Center.
www2.lib.virginia.edu/etext/index.html
– Kring 50 000 texter på engelska, franska, tyska, latin m.m. och lika många bilder. Här finns den enorma Patrologia Latina likaväl som en databas över engelsk poesi från 600–1900.

Alex Catalogue of Electronic texts.
http://www.infomotions.com.alex
– Engelskspråkiga texter och viss filosofi.

Rossetti Archive.
http://www,rossettiarchive.org
– Jerome McGanns hypermediautgåva av Dante Gabriel Rossettis författarskap vid University of Virginia

Europeana.
http://www.europeana.eu/portal/
– Konst, musik, filmer och böcker från europeiska gallerier, bibliotek, arkiv och museer