Om Svenska Vitterhetssamfundet

Svenska Vitterhetssamfundet är en ideell förening och den stiftades 1907 för att ”utgifva klassiska svenska författares verk i vetenskapligt tillfredsställande upplagor”, som det formuleras i samfundets äldsta stadgar. Utgivningen rör författare, vars verk tillkommit efter reformationen, den äldste hittills är Georg Stiernhielm och den yngste Gustaf Fröding.

Samfundet har en styrelse på tolv personer, som f.n. består av: Paula Henrikson (ordf.), Mats Malm (vice ordf.), Petra Söderlund (huvudredaktör, sekreterare och kassaförvaltare), Barbro Ståhle Sjönell (bitr. huvudred.), Maria Berggren, Lars Burman, Dick Claésson, Mats Dahlström, Ljubica Miočević, Tomas Riad, Per Stam och Johan Svedjedal.

Sedan Vitterhetssamfundet stiftades har två till tre böcker årligen utsänts till medlemmarna. Omkring 170 volymer har tryckts av närmare 40 författare. Till detta kan läggas litterära kalendrar i faksimilutgåvor, antologier, konferensvolymer, en handbok för utgivare, anföranden från årsmötena sedan 1995 samt de årliga meddelandena. Samfundets historik presenterades av Petra Söderlund i ett anförande vid årsmötet 2006, Hundra år av vitterhet.

För utgivningen ansvarar de redaktörer som har engagerats för uppdraget av styrelsen och en redaktion bestående av huvudredaktör och biträdande huvudredaktör, båda anställda på deltid. Redaktörerna får också hjälp att lösa textkritiska problem av en redaktionsnämnd om fem personer (Paula Henrikson, Mats Malm, Tomas Riad, Barbro Ståhle Sjönell och Petra Söderlund).

Redaktörerna har tillgång till riktlinjer för utgivningen i en handbok av Paula Henrikson, som hon utarbetat på uppdrag av styrelsen i samarbete med redaktionsnämnden, Textkritisk utgivning. Råd och riktlinjer. Tillkomsten av handboken beskrev Paula Henrikson i ett anförande vid årsmötet 2006, Föreskrift och eftertanke.

Tryckning och en del av de löpande utgifterna bekostas av olika bidragsgivare från fonder och stiftelser. Svenska Vitterhetssamfundets inriktning och ledande principer beskrivs i ett dokument godkänt av styrelsen i maj 2014.

Om  dataskyddsförordningen, GDPR

Svenska Vitterhetssamfundet tillämpar hantering av personuppgifter i enlighet med den nya och skärpta dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018.

De personuppgifter vi samlar in är endast sådana som du själv ger oss när du anmäler dig som medlem, det vill säga ditt namn och din adress. Dessa uppgifter använder vi endast för medlemsutskick och vid behov påminnelser om att betala medlemsavgiften. Vi delar inga uppgifter om dig med någon annan – vare sig det är företag eller individer. Om du avslutar ditt medlemskap raderar vi dina uppgifter från vårt register.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i registret, och om du inte vill att vi har din adress i registret så kan vi komma överens om att du hämtar material som vi skickar ut till medlemmar på vårt kontor på Mariatorget 1C i Stockholm.

Kontakta oss gärna om du har frågor, eller om du vill veta exakt vilken information om dig som vi har i våra register. Maila i så fall till vitterhet@gmail.com