Om Svenska Vitterhetssamfundet

Svenska Vitterhetssamfundet är en ideell förening och den stiftades 1907 för att ”utgifva klassiska svenska författares verk i vetenskapligt tillfredsställande upplagor”, som det formuleras i samfundets äldsta stadgar. Utgivningen rör författare, vars verk tillkommit efter reformationen, den äldste hittills är Georg Stiernhielm och den yngste Gustaf Fröding.

Samfundet har en styrelse på tolv personer, som f.n. består av: Paula Henrikson (ordf.), Mats Malm (vice ordf.), Petra Söderlund (huvudredaktör, sekreterare och kassaförvaltare), Barbro Ståhle Sjönell (bitr. huvudred.), Lars Burman, Mats Dahlström, Maria Berggren, Ljubica Miočević, Tomas Riad, Per Stam, Johan Svedjedal och Gunnel Engwall

Sedan Vitterhetssamfundet stiftades har två till tre böcker årligen utsänts till medlemmarna. Omkring 170 volymer har tryckts av närmare 40 författare. Till detta kan läggas litterära kalendrar i faksimilutgåvor, antologier, konferensvolymer, en handbok för utgivare, anföranden från årsmötena sedan 1995 samt de årliga meddelandena. Samfundets historik presenterades av Petra Söderlund i ett anförande vid årsmötet 2006, Hundra år av vitterhet.

För utgivningen ansvarar de redaktörer som har engagerats för uppdraget av styrelsen och en redaktion bestående av huvudredaktör och biträdande huvudredaktör, båda anställda på deltid. Redaktörerna får också hjälp att lösa textkritiska problem av en redaktionsnämnd om fem personer (Paula Henrikson, Mats Malm, Tomas Riad, Barbro Ståhle Sjönell och Petra Söderlund).

Redaktörerna har tillgång till riktlinjer för utgivningen i en handbok av Paula Henrikson, som hon utarbetat på uppdrag av styrelsen i samarbete med redaktionsnämnden, Textkritisk utgivning. Råd och riktlinjer. Tillkomsten av handboken beskrev Paula Henrikson i ett anförande vid årsmötet 2006, Föreskrift och eftertanke.

Tryckning och en del av de löpande utgifterna bekostas av olika bidragsgivare från fonder och stiftelser. Svenska Vitterhetssamfundets inriktning och ledande principer beskrivs i ett dokument godkänt av styrelsen i maj 2014.