Våra utgåvor i Litteraturbanken

Sedan 2006 finns ett avtal med Litteraturbanken om att Vitterhetssamfundets utgåvor skall göras tillgängliga elektroniskt.

Litteraturbanken är en ideell förening. Medlemmarna är Svenska Akademien, Kungl. Biblioteket, Kungl. Vitterhetsakademien, Språkbanken vid Göteborgs universitet, Svenska Litteratursällskapet i Finland och Svenska Vitterhetssamfundet. Litteraturbanken tillgängliggör svenska litterära och vetenskapliga verk, samt vissa översättningar.

Verken kan läsas online eller sparas ner som pdf-filer. Vissa verk kan också läsas som faksimil av förstaupplagorna, och ett urval finns tillgängligt som epub för läsning i mobiltelefoner och läsplattor.